Kurs Dyplomowy

Kładziemy wyraźny nacisk na kształcenie kompleksowe, dlatego nasze kursy opracowane są jako zwarta i spójna całość.
Zaawansowane techniki tworzenia wizualizacji architektonicznych, to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już ogólną wiedzę na temat projektowania, czy architektury lub ukończyły już kursy I stopnia Akademii Seryjnego Projektanta i chciałyby szlifować swoje umijętności w zakresie tworzenia wizualizacji lub po prostu chcą, aby tworzenie wizualizacji stało się ich dodatkowym zawodem. Bo tworzenie wizualizacji to nie tylko narzędzie do pokazywania projektu. Wizaulizacje w ostatnich latach stały się prawdziwą sztuką, która pozwala puścić wodze wyobraźni i pokazać nawet nieistniejące obiekty, przestrzenie, światy... Na kursie uczymy zaawansowanych technik tworzenia wizualizacji architektonicznych i profesjonalnej pracy w programie Blender.
Na tym kursie uczymy korzystania z programu do modelowania - Blender oraz jego wewnętrznego silnika renderującego - Cycles.
Kurs zakończony jest egzaminem, w którym sprawdzamy wiedzę zdobytą podczas całego kursu. Wiedza ta pozwala na stworzenie własnego projektu w programie Blender od podstaw aż po wizualizacje.
Pozytywnie zdany egzamin, a co za tym idzie kurs, zostaje zwieńczony Dyplomem Akademii Seryjnego Projektanta.

Kurs skierowany jest do osób, które chciałyby nauczyć się profesjonalengo przygotowywania wizualizacji architektonicznych.

A na kursie będziemy poruszać m.in. takie zagadnienia:

- Blender - Interfejs.
- Silnik renderujący
- Wstawianie modelu, import, export, formaty.
- Własne modele.
- Zaawansowana edycja.
- Modyfikatory.
- Tworzenie własnych materiałów.
- Ustawienia kamery, kompozycja.
- Oświetlania scen - światło dzienne, światło sztuczne.
- Rendering, compositing.

Czas trwania

Kurs trwa 40 h zegarowych, odbywa się w sobotę i niedzielę w godzinach 14:00 - 19:30.
Po ukończeniu kursu, każdy kursant będzie musiał zdać egzamin - przygotować własny projekt. Pozytywne zdanie egzaminu, zakończone jest przyznaniem Dyplomu Akademii Seryjnego Projektanta.

Cena kursu - 4000 pln

Termin najbliższego kursu: kwiecień 2017 r.

Zapisy przyjmujemy pod adresem e-mail: akademia@seryjnyprojektant.pl