Kurs Dyplomowy

Kładziemy wyraźny nacisk na kształcenie kompleksowe, dlatego nasze kursy opracowane są jako zwarta i spójna całość.
Osobom początkującym, chcącym zacząć swoją przygodę z projektowaniem, proponujemy przystąpienie do kursu kompleksowego, w którym zawarte są wszystkie 3 moduły naszych szkoleń - projektowanie wnętrz, tworzenie dokumentacji projektowej oraz tworzenie wizualizacji.
Takie kompleksowe kształcenie zakończone jest egzaminem, w którym sprawdzamy wiedzę zdobytą podczas całego kursu. Wiedza ta pozwala na stworzenie własnego projektu od podstaw, od idei aż po wizualizacje.
Pozytywnie zdany egzamin, a co za tym idzie kurs, zostaje zwieńczony Dyplomem Akademii Seryjnego Projektanta.

Kurs skierowany jest do osób początkujących, dla których projektowanie jest pasją, a ma stać się zawodem.

A na kursie będziemy poruszać m.in. takie zagadnienia:

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ:

- Wszystko o inwentaryzacji.
- Narzędzia Projektanta.
- Czytanie rysunków technicznych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian.
- Podstawy projektowania.
- Ergonomia, podstawowe normy.
- Stałe punkty w mieszkaniu.
- Projekt – jak zacząć?
- Podstawy materiałoznawstwa.
- Zagadnienia instalacyjne – elektryka, oświetlenie, wod-kan.
- Produkty do wyposażenia wnętrz.
- Od koncepcji do aranżacji.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

- ArchiCad Interfejs – co jest co?
- Podstawowe narzędzia – jak zacząć pracę?
- Jak poradzić sobie z rysunkami deweloperskimi?
- Jak ustawić warstwy?
- Jak projektować w programie?
- Obiekty biblioteczne.
- Etapy projektu.
- Jak tworzyć rysunki instalacyjne?
- Jak tworzyć własne arkusze prezentacyjne?
- Jak przygotować model do wizualizacji?

WIZUALIZACJA:

- Blender - Interfejs.
- Jak zacząć? - ustawienia środowiska pracy.
- Wstawianie modelu, import, export, formaty.
- Praca z warstwami.
- Edycja modeli.
- Biblioteki obiektów.
- Tworzenie własnych materiałów.
- Podstawy oświetlania scen.
- Silnik renderujący i ustawienia renderingu.

Czas trwania

Kurs trwa 60 h zegarowych, odbywa się w sobotę i niedzielę w godzinach 14:00 - 19:30.
Po ukończeniu kursu, każdy kursant będzie musiał zdać egzamin - przygotować własny projekt. Pozytywne zdanie egzaminu, zakończone jest przyznaniem Dyplomu Akademii Seryjnego Projektanta.

Cena kursu - 4000 pln

Termin najbliższego kursu: 18.03. 2017 - 23.04.2017 r.

Zapisy przyjmujemy pod adresem e-mail: akademia@seryjnyprojektant.pl